Szkolenie

AutoCad 3D – zaawansowany

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z zaawansowanymi technikami obsługi programu 3D.

Program szkolenia

 • Model 2D a model 3D – podstawowe pojęcia modelowania 3D,
 • Widok w rysunku 3D – podstawowe sposoby zmiany widoku,
 • Lokalny układ współrzędnych – sposoby definiowania, zapamiętywanie układów,
 • Model krawędziowy,
 • Regiony – definicja, tworzenie, parametry fizyczne regionu (MASSPROP),
 • Tworzenie powierzchni (modele ściankowe),
 • Modelowanie brył,
 • Edycja brył i powierzchni,
 • Zaawansowane sposoby zmiany widoku,
 • Powlekanie (rendering),
 • Rzutnie oraz obszar modelu i papieru,
 • Optymalizacja rysunku,
 • Tworzenie skryptów (SCRIPT) i ich wykorzystanie, gotowe programy LISP i korzystanie z nich.

 

Czas trwania szkolenia

dni/godziny:   3/24

Cena

1000 zł netto + podatek VAT