Szkolenie

Adobe Photoshop podstawowy

Cel szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą poznać doskonałe narządzie do obróbki zdjęć i grafiki, jakim jest program Adobe Photoshop.

Program szkolenia

 1. Grafika bitmapowa a wektorowa
 • formaty plików
 • przeznaczenie
 • wady i zalety

2. Modele kolorów RGB, CMYK, LAB

 • różnice i podobieństwa
 • zmiana trybu kolorów

3. GUI Adobe Photoshop

 • pasek menu, panele, obszar roboczy

4. Przydatne skróty klawiaturowe

5. Podstawowe narzędzia do rysowania i malowania

6. Warstwy

 • warstwy bitmapowe
 • warstwy wektorowe
 • zasady pracy z warstwami
 • style warstw
 • przekształcenia warstw
 • tryby mieszania

7. Selekcja

 • narzędzia do tworzenia i edycji zaznaczenia
 • Lasso Tool, Quick Selection Tool, Magic Wand, Marquee, Color Range
 • selekcja z użyciem kanałów

8. Maskowanie

9. Retusz, korekta sylwetki i budowy ciała

10.  Korekcja koloru

 • użycie narzędzi: Curves, Levels, Relpace Color, Hue/Saturation, Color Balance, Match Color, Selective

Color, Shadows/Hightlights, Black&White do korekcji zdjęć

11. Praca z tekstem akapitowym i ozdobnym

12.  Przygotowanie projektu do wydruku i do sieci

dni/godziny:      2/16

Cena

390 zł netto + podatek VAT