Szkolenie

AutoCad 3D – podstawowy

Cel szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób sprawnie wykonujących płaskie rysunki i pragnących pogłębić swoją wiedzę o umiejętność tworzenia rysunków przestrzennych przy wykorzystaniu zarówno modelowania powierzchniowego, jak i bryłowego. Kurs umożliwia poznanie mechanizmów poruszania się w przestrzeni (punkt obserwacji, lokalny układ współrzędnych itd.) oraz doboru sposobów modelowania w zależności od wykonywanego zadania konstrukcyjnego. Do wykonania ćwiczeń zalecane jest opanowanie materiału przedstawionego kursu 2D.

Program szkolenia

Ramowy program szkolenia

1. Poruszanie się w przestrzeni trójwymiarowej:

  • sposoby określania współrzędnych 3D
  • tworzenie lokalnych układów współrzędnych
  • tworzenie widoków przestrzennych i planarnych.

2. Modelowanie szkieletowe:

  • linia i polilinia 3D.

3. Modelowanie powierzchniowe.
4. Modelowanie bryłowe.
5. Wizualizacja obiektów bryłowych:

  • ukrywanie krawędzi niewidocznych
  • powlekanie obiektów materiałami, dodawanie świateł, tworzenie realistycznych scen.

6. Rzutowanie obiektów trójwymiarowych na płaszczyźnie 2D.

Czas trwania szkolenia

dni/godziny:      2/16

Cena

1000 zł netto + podatek VAT