Szkolenie

CL+ CompTIA Linux+

Cel szkolenia

Kurs kierowany jest do osób posiadających podstawową wiedzę z zakresu hardware, software oraz ogólną wiedzę na temat funkcjonowania systemów operacyjnych. Kurs polecany jest dla słuchaczy pragnących poznać systemy Linux i przygotować się do pracy na stanowisku administratora systemu Linux, pracownika działu helpdesk lub przygotować się do egzaminu CompTIA Linux+.

Program szkolenia

 1. Prezentacja systemu Linux:
  • przegląd historii i rozwoju systemu Linux;
  • polecenia powłoki;
  • uzyskiwanie pomocy w systemie Linux;
  • uruchamianie i zatrzymywanie systemu
 2. Zarządzanie kontami użytkowników i grup:
  • tworzenie kont użytkowników i grup;
  • konfiguracja profili użytkowników;
  • zarządzanie kontami użytkowników i grup.
 3. Zarządzanie partycjonowanie i systemami plików:
  • tworzenie partycji;
  • nawigacja w systemie plików Linuxa;
  • zarządzanie i utrzymanie systemu plików Linuxa.
 4. Zarządzanie plikami:
  • tworzenie i edytowanie plikami;
  • wyszukiwanie plików;
  • tworzenie dowiązań do plików;
  • backup i odtwarzanie plików.
 5. Praca z uprawnieniami i prawem własności plików:
  • zmiana uprawnień plików i katalogów;
  • zmiana domyślnych uprawnień;
  • zmiana prawa własności;
  • wykorzystanie rozszerzonych atrybutów plików i katalogów.
 6. Drukowanie:
 • konfiguracja drukarki lokalnej;
  • drukowanie;
  • zarządzanie zadaniami wydruku i kolejkami.
 1. Zarządzanie pakietami:
  • zarządzanie pakietami z wykorzystaniem narzędzia RPM;
  • weryfikacja pakietów;
  • aktualizacja pakietów;
  • konfiguracja repozytoriów,
  • zarządzanie pakietami z wykorzystaniem narzędzia YUM;
  • zarządzanie pakietami z wykorzystaniem narzędzia APT;
  • instalacja ze źródeł.
 2. Zarządzanie usługami jądra:
  • przegląd jądra Linux;
  • moduły jądra;
  • zarządzanie sterownikami urządzeń;
  • monitorowanie urządzeń;
  • monitorowanie procesów i zasobów.
 3. Praca z powłoką i skryptami powłoki:
  • podstawowe operacje powłoki;
  • wprowadzenie do tworzenia skryptów powłoki;
  • dostosowywanie powłoki;
  • przekierowanie standardowego wejścia i wyjścia.
 4. Zarządzanie procesami:
  • zarządzanie zadaniami i procesami tła;
  • zarządzanie procesami;
  • procesy zombi;
  • zarządzanie zadaniami wykonywanymi cyklicznie;
  • czas systemowy.
 5. Zarządzanie usługami systemowymi:
  • konfiguracja usług systemowych;
  • monitorowanie logowania zdarzeń;
  • konfiguracja
 6. Konfiguracja usług sieciowych:
  • konfiguracja połączeń sieciowych;
  • konfiguracja DHCP;
  • konfiguracja DNS;
  • udostępnianie zasobów sieciowych;
  • konfiguracja NIS;
  • konfiguracja dostępu zdalnego;
  • konfiguracja Apache;
  • konfiguracja Proxy;
  • konfiguracja serwera pocztowego.
 7. Bezpieczeństwo systemu Linux:
  • podstawy bezpieczeństwa dla systemu Linxu;
  • zabezpieczanie kont użytkowników;
  • firewall;
  • narzędzia do wykrywania niepożądanego oprogramowania.
 8. Zarządzanie na poziomie hardware:
  • konfiguracja zasilania;
  • konfiguracja urządzeń przenośnych;
  • zarządzanie woluminami logicznymi;
  • przydział przestrzeni dyskowej.
 9. Rozwiązywanie problemów w systemie Linux:
  • rozwiązywanie problemów związanych z systemem;
  • rozwiązywanie problemów związanych ze sprzętem;
  • rozwiązywanie problemów związanych z połączeniami sieciowymi i bezpieczeństwem.
 10. Instalacja:
 • przygotowanie do instalacji;
  • analiza startu systemu;
  • konfiguracja GRUBa;
  • instalacja;
  • operacje poinstalacyjne.
 1. Konfiguracja środowiska graficznego:
  • wdrażanie X;
  • dostosowywanie menadżera okien

Czas trwania szkolenia

dni/godziny:      3/24

Koszt szkolenia

Cena szkolenia wynosi 3 800 zł netto za osobę + VAT