Szkolenie

CorelDRAW podstawowy

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi umiejętnościami obsługi programy CorelDraw.

Program szkolenia

 1. CorelDraw – wprowadzenie

 • różnice pomiędzy grafiką wektorową i rastrową,
 • podstawy Corela.

2. Interfejs

 • otwieranie i zapisywanie plików,
 • podstawy interfejsu,
 • układ strony,
 • prowadnice i przyciąganie,
 • opcje widoku.

3. Tworzenie obiektów za pomocą narzędzi programu

 • tworzenie prostych obiektów,
 • inteligentne rysowanie,
 • kształty dokładne,
 • tworzenie linii.

4. Praca z obiektami

 • zaznaczanie,
 • przesuwanie i skalowanie,
 • obracanie,
 • grupowanie,
 • kopiowanie,
 • klonowanie i duplikowanie,
 • zrób krok i powtórz,
 • rozmieszczanie obiektów,
 • symbole.

5. Modyfikacje na obiektach

 • narzędzie kształt,
 • zamiana na krzywe,
 • kształtowanie,
 • szybkie kadrowanie,
 • nóż i gumka,
 • pędzel rozmazujący i chropowaty,
 • perspektywa.

6. Nadawanie kolorów obiektom

 • kolor wypełnienia,
 • kolor konturu,
 • narzędzie pipeta,
 • inteligentne wypełnienie.

7. Praca z tekstem

 • tekst ozdobny,
 • tekst akapitowy,
 • tekst na ścieżce,
 • formatowanie znaków,
 • podział tekstu na kolumny.

8. Używanie bitmap

 • bitmapy – podstawy,
 • kadrowanie,
 • bitmapy – efekty stosowane do bitmap.

 

9. Interakcyjne narzędzia w CorelDRAW

 • interakcyjne wypełnienie,
 • interakcyjna metamorfoza,
 • interakcyjny obrys,
 • interakcyjne zniekształcenie,
 • interakcyjny cień,
 • interakcyjna głębia,
 • interakcyjna przeźroczystość.

10. Praca na warstwach i z menadżerem obiektów

 • stosowanie warstw,
 • warstwa główna.

11. Efekty specjalne w programie stosowane do obiektów

 • soczewka,
 • faza.

12. Drukowanie i eksport do różnych formatów

 • drukowanie dokumentu,
 • eksport do innych formatów.

Czas trwania szkolenia

dni/godziny:      2/16

Cena

600 zł netto + podatek VAT