Szkolenie

CorelDRAW zaawanosowany

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z zaawansowanymi umiejętnościami obsługi programy CorelDraw.

Program szkolenia

 1. Zaawansowane techniki pracy
 • Praca z liniami pomocniczymi
 • Praca w różnych widokach
 • Praca na warstwach
 • Tworzenie własnych styli, palet kolorystycznych, biblioteki obiektów
 • Praca z różnymi modelami barwnymi – zastosowanie
 • praca z szablonami

2. Importowanie/eksportowanie dokumentów

 • Współpraca CorelDraw z innymi programami graficznymi
 • Otwieranie i importowanie i edycja innych formatów wektorowych (Illustrator, AutoCAD)
 • Praca z elementami rastrowymi.
 • Wektoryzacja obiektów rastrowych

3. Techniki rysowania

 • Siatka, prowadnice – sposoby szybkiego tworzenia własnych szablonów
 • Przykłady zastosowań konkretnych rozwiązań projektowych

4. Praca z oknami dokowanymi

 • Właściwości
 • Menadżer obiektów
 • Historia
 • Efekty
 • Transformacje
 • Kształtowanie
 • Kolor

5. Praca z teczką podręczną

 • Wstawianie obrazków ClipArt
 • Modyfikacja obrazków ClipArt

6. Zaawansowana praca z tekstem

 • Praca z tekstem akapitowym
 • Tworzenie złożonych ramek tekstowych
 • Praca z narzędziami językowymi
 • Zaawansowane techniki tworzenia tekstów ozdobnych

7. Automatyzacja zadań w CorelDraw

Przygotowanie dokumentu do druku

 • Ustawienia ogólne, style drukowania, drukowanie do pliku

Czas trwania szkolenia

dni/godziny:      2/16

Cena

600 zł netto + podatek VAT