Szkolenie

ECDL – Base

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami z obsługi komputera, które są przedstawione w 4 modułach.

Program szkolenia

 1. Podstawy pracy z komputerem
 • ICT i sprzęt
 • Oprogramowanie i licencjonowanie
 • Uruchamianie i zamykanie
 • Pulpit i ikony
 • Korzystanie z okien
 • Narzędzia i ustawienia
 • Praca z tekstem i drukowanie
 • Pliki i foldery
 • Sieć
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 1. Podstawy pracy w sieci
 • Zasady przeszukiwania Internetu
 • Przeglądanie Internetu
 • Informacje uzyskane z Internetu
 • Pojęcia związane z komunikacją
 • Używanie poczty elektronicznej
 1. Przetwarzanie tekstów
 • Praca z aplikacją
 • Tworzenie dokumentu
 • Formatowanie
 • Obiekty
 • Korespondencja seryjna
 • Przygotowanie wydruków
 1. Arkusze kalkulacyjne
 • Użycie aplikacji
 • Komórki
 • Zarządzanie arkuszami
 • Reguły i funkcje
 • Formatowanie
 • Wykresy
 • Formatowanie arkusza

Czas trwania szkolenia

dni/godziny:      10/80

Cena

1300 zł netto + podatek VAT