Szkolenie

Ex-TP Excel: Analiza danych w tabelach przestawnych

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z możliwościami jakie prezentuje mechanizm analityczny tabel przestawnych. Podczas zajęć kursanci nabędą umiejętności szybkiego sortowania i analizowania danych za pomocą tabel przestawnych, obliczania, formatowania jak również tworzenia wykresów przestawnych.

Program szkolenia

1.       Tabele przestawne – wprowadzenie
 • Wprowadzanie i edycja danych w tabelach przestawnych
2.       Tworzenie tabeli przestawnej
 • Układ tabeli przestawnej
 • Wstawianie i usuwanie pól
3.       Edycja tabel przestawnych
 • Wstawianie pól do określonych obszarów tabel przestawnych
 • Obszar filtra tabeli przestawnej
 • Odświeżanie tabeli przestawnej
 • Zmiana funkcji liczącej
 • Wykorzystanie gotowych stylów wyglądu
 • Usuwanie tabeli przestawnej
4.       Obliczenia
 • Wstawianie kilku elementów liczących
 • Sumy częściowe i sumy końcowe
 • Prezentacja szczegółów i grupowanie
 • Obliczenia procentowe i różnicowe
 • Stosowanie formuł
5.       Modyfikacja tabel
 • Użytkowanie gotowych stylów
 • Tworzenie własnych stylów
 • Formatowanie warunkowe w tabeli przestawnej
6.       Filtrowanie i sortowanie
 • Wstawianie wielu filtrów
 • Filtry etykiet i wartości,
 • Sortowanie etykiet i wartości
 • Sortowanie wg kolejności niestandardowej
 • Usuwanie filtrowania i sortowania
7.       Wstawianie wykresów
 • Tworzenie wykresów przestawnych
 • Formatowanie wykresów przestawnych

Czas trwania szkolenia

dni/godziny:      1/8

Koszt szkolenia

Cena szkolenia wynosi 250,00 zł netto +VAT