Szkolenie

Ex-G Excel: Graficzna prezentacja danych

Cel szkolenia

Szkolenie skierowane jest do uczestników, którzy posiadają umiejętności obsługi programu MS Excel na poziomie co najmniej średniozaawansowanym. W ramach zajęć, kursanci nabędą umiejętności tworzenia zarówno prostych jak i skomplikowanych wykresów, diagramów. Prezentacji różnego rodzaju danych za pomocą grafiki.

 

Program szkolenia

1.       Wprowadzanie i edycja danych
 • Sposoby prostego i poprawnego wprowadzania danych
 • Edycja danych
 • Poprawianie zaśmieconych danych
2.       Wykresy
 • Odmiany wykresów
 • Typy wykresów
 • Tworzenie wykresów
3.       Edycja wykresów
 • Dane źródłowe [Serie danych, Etykiety]
 • Edycja i formatowanie wykresów [Układy, Style]
 • Włączanie i wyłączanie elementów wykresu
4.       Gotowe szablony wykresów
 • Tworzenie szablonu wykresu
 • Aplikowanie szablonu do wykresu
 • Przenoszenie danych szablonów wykresu
5.       Tworzenie niestandardowych i dynamicznych wykresów
6.       Elementy graficzne
 • Kształty i ich związek z wartościami w komórkach
 • Wykorzystanie kształtów i obrazów na wykresach
 • Używanie obrazów na wykresach
7.       Korzystanie z wykresów przestawnych
 • Tworzenie wykresów przestawnych
 • Edycja wykresów przestawnych
 • Funkcje wykresów
8.       Pozostałe techniki graficznej prezentacji danych
 • Formatowanie warunkowe
 • Wykresy przebiegu w czasie

Czas trwania szkolenia

dni/godziny:      1/8

Koszt szkolenia

Cena szkolenia wynosi 250,00 zł netto za osobę + VAT