Szkolenie

Ex-M Excel: Nagrywanie makr / Praca z makrami

Cel szkolenia

Na szkoleniu nauczymy jak maksymalnie wykorzystać potęgę tego narzędzia, aby efektywnie i inteligentnie nagrywać makra; jak w podstawowy sposób modyfikować makra oraz poprawiać i ulepszać ich działanie; jak korzystać z gotowych makr z Internetu.

Program szkolenia

1.       Wprowadzenie do makr
 • Czym są makra (makropolecenia)?
 • Informacje o języku VBA
 • Zastosowania makr i kodu VBA
 • Kiedy makro jest niezbędne?
2.       Podstawowa praca z makrami
 • Uruchamianie plików zawierających makra
 • Opcje uruchamianie plików z makrami
 • Włączanie karty Developer
3.       Formanty
 • Czym są formanty?
 • Formanty i ich związek z makrami
 • Korzystanie z formantów
4.       Nagrywanie prostych makr
 • Rejestrator makr
 • Zapisywanie makra
 • Makra ogólne kontra makra specyficzne dla pliku
 • Skoroszyt makr osobistych
 • Przypisywanie skrótu do makra
 • Odwołania względne i bezwzględne
 • Usuwanie makr
5.       Uruchamianie makr
 • Okienko “Wyświetl makra”
 • Przypisywanie makr do przycisków i innych obiektów
 • Przypisywanie makr do przycisków na pasku “Szybki dostęp”
6.       Nagrywanie zaawansowanych makr
 • Umiejętne rejestrowanie makr
 • Korzystanie ze skrótów klawiaturowych
 • Korzystanie na przemian z odwołań względnych i bezwzględnych
 • Nie wszystko da się zarejestrować
7.       Prosta edycja makr
 • Okno edytora VBA
 • Uruchamianie makr krok po kroku
 • Śledzenie wykonywania makra
 • Wprowadzanie prostych zmian w kodzie VBA
8.       Korzystanie z makr stworzonych przez inne osoby
 • Nie wyważaj otwartych drzwi
 • Eksportowanie i importowanie makr
 • Wyszukiwanie makr w Internecie i korzystanie z nich

Czas trwania szkolenia

dni/godziny:      1/8

Koszt szkolenia

Cena szkolenia wynosi 290,00 zł netto + VAT