Szkolenie

Ex-D Excel: Poprawianie, importowanie i oczyszczanie danych

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestnika z takimi zagadnieniami jak: wyszukanie nieprawidłowych danych, poprawne importowanie danych, oznaczanie i naprawianie danych, automatyzacja czynności przy pomocy formuł i innych mechanizmów.

Program szkolenia

1.       Wstęp
 • Problem niepoprawnych danych
 • Szybkie i poprawne wprowadzanie danych
 • Podstawowa naprawa danych przy użyciu łatwych mechanizmów
2.       Importowanie danych
 • Z baz danych (Access, SQL)
 • Z arkuszy kalkulacyjnych (Excel, Calc, Google Docs)
 • Z plików tekstowych (Word, txt)
 • Z Internetu
3.       Mechanizmy użyteczne w naprawianiu i poprawianiu danych
 • Tekst jako kolumny
 • Usuń duplikaty
4.       Wykorzystywanie funkcji Excela do sprzątania, poprawiania
i oczyszczania danych
 • Daty i czasu (m.in. DATA, DZIEŃ, MIESIĄC, ROK, DNI.ROBOCZE, CZAS.WARTOŚĆ, CZAS)
 • Matematycznych (m.in. ZAOKR, ZAOKR.GÓRA, ZAOKR.DÓŁ, ZAOKR.DO.CAŁK, SUMA.JEŻELI, SUMA.WARUNKÓW)
 • Logicznych (m.in. JEŻELI, LUB, ORAZ, JEŻELI.BŁĄD, NIE)
 • Wyszukiwania (m.in. WYSZUKAJ.PIONOWO, WYSZUKAJ.POZIOMO, INDEKS, PODAJ.POZYCJĘ)
 • Tekstowych (m.in. ZŁĄCZ.TEKSTY, LEWY, PRAWY, FRAGMENT.TEKSTU, LITERY.MAŁE, LITERY.WIELKIE, USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY, DŁ)
 • Statystycznych (m.in. LICZ.JEŻELI, LICZ.WARUNKI, LICZ.PUSTE, ILE.NIEPUSTYCH)
 • Informacyjnych (m.in. CZY.LICZBA, CZY.PUSTA, CZY.BŁĄD, CZY.TEKST, CZY.BŁ)
5.       Wykorzystanie formatowania do wyłapywania błędów w danych
i poprawiania danych
 • Formaty niestandardowe
 • Formatowanie warunkowe
 • Formatowanie warunkowe z wykorzystaniem własnych formuł
6.       Wykorzystanie filtrów do poprawiania danych
 • Filtr
 • Filtr zaawansowany
7.       Wykorzystanie makr do sprzątania i poprawiania danych
 • Rejestrowanie
 • Uruchamianie
8.       Zapewnianie poprawności
 • Poprawność danych
 • Poprawność danych z wykorzystaniem własnych formuł
 • Tworzenie inteligentnych formularzy do wprowadzania danych

Czas trwania szkolenia

dni/godziny:      1/8

Koszt szkolenia

Cena szkolenia wynosi 250,00 zł netto + VAT