Szkolenie

LIN02 Instalacja i administracja systemem Linux

Cel szkolenia

Nauka zarządzania systemem za pomocą poleceń UNIX oraz poznanie szczegółowego działania systemu. Świadome kontrolowanie parametrów pracy systemu Linux, poznanie dobrych praktyk administracyjnych.

Program szkolenia

 1. Anatomia systemu Linux
 2. Wymagania sprzętowe i obsługiwane urządzenia – udev, hal
 3. Instalacja wybranego systemu Linux w trybie eksperta, instalacja bezdotykowa
 4. Proces uruchamiania i skrypty startowe
 5. Instalacja i zarządzanie pakietami, własne repozytorium pakietów
 6. Konfiguracja i zabezpieczanie systemu – sysctl, Selinux
 7. Administracja użytkownikami
 8. Administracja systemem plików – listy kontrolne, qouta
 9. Logical Volume Management, programowy RAID
 10. Sieć w Linuksie – konfiguracja interfejsów sieciowych, ruting, firewall
 11. Kompresja, archiwizacja i backup systemu
 12. Kompilacja programów ze źródeł
 13. Zdalna administracja
 14. Konfiguracja okresowych zadań
 15. Analiza logów systemu
 16. Sytuacje awaryjne – troubleshooting

Czas trwania szkolenia

dni/godziny:      5/40

Koszt szkolenia

Cena szkolenia wynosi 1 800 zł netto za osobę + VAT