Szkolenie

A102 Kurs zaawansowany 2D

Cel szkolenia

Kurs kierowany jest do osób zainteresowanych zdobyciem wysoce specjalistycznych umiejętności obsługi AutoCADa, którym zależy na zwiększeniu efektywności pracy przy użyciu AutoCADa.

Program szkolenia

  1. Bloki i ich atrybuty
  2. Tworzenie wyciągów na potrzeby przygotowania dokumentacji technicznej za pomocą AutoCAD
  3. Wymiana danych, Design Center
  4. Projektowanie linii
  5. Obsługa plików rastrowych na potrzeby pracy z podkładem geodezyjnym
  6. Wykonywanie projekty architektoniczno-budowlanych
  7. Drukowanie, praca z arkuszami, tworzenie szablonów wydruków

Czas trwania szkolenia

dni/godziny:      3/24

Koszt szkolenia

Cena szkolenia wynosi 900 zł netto za osobę + VAT