Szkolenie

LIN03 Linux jako serwer intranetowy i internetowy

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z instalacją oraz konfiguracją usług sieciowych w systemie Linux. Po ukończeniu szkolenia słuchacz zdobywa wiedzę umożliwiającą poprawne zainstalowanie oraz bezpieczne skonfigurowanie serwisów sieciowych w systemie Linux. Od słuchaczy wymaga się wiedzy w zakresie podstawowej obsługi i administracji systemem Linux oraz znajomości podstawowych zagadnień TCP/IP.

Program szkolenia

 1. Konfiguracja sieci
 2. Wprowadzenie do zagadnień TCP/IP
 • Konfiguracja interfejsów sieciowych
 • Podstawowe zagadnienia routing w Linuxie
 1. Instalacja i konfiguracja usług sieciowych
 • SSH (secure shell) – rodzina protokołów komunikacyjny używanych w sieciach komputerowcy TCP/IP do przesyłania plików (SCP, SFTP,), zdalnej kontroli zasobów, tunelowania i wielu innych zastosowań
 • FTP ( File Transfer Protocol) – Protokół Transmisji Plików typu klient-serwer
 • DNS (Domain Name System) – system zapewniającego prawidłowe adresowanie i rozpoznawanie komputerów w Internecie
 • DHCP Dynamic Host Configuration Protocol – protokół komunikacyjny umożliwiający komputerom uzyskanie od serwera danych konfiguracyjnych
 • WWW – World Wide Web
 • POP3 – najpopularniejszy protokół odbioru poczty elektronicznej
 • IMAP (Internet Message Access Protocol) – internetowy protokół pocztowy
 • Cache PROXY – usługa sieciowa, przechowywanie i udostępnianie stron WWW, maskowanie adresu komputera
 1. Integracja systemu Linux z systemami Microsoft Windows – serwer samba
 2. Zaawansowane opcje konfiguracji systemu – rekompilacja jądra
 3. Bezpieczeństwo i monitorowanie sieci
 • Omówienie zagrożeń
 • Konfiguracja zapory ogniowej (Firewall)
 • Tworzenie strefy zdemilitaryzowanej
 • Omówienie dodatkowych zagadnień zwiększających bezpieczeństwo serwera internetowego
 • Systemy IDS
 • Korzystanie z dzienników zdarzeń usług sieciowych
 • Wirtualne sieci prywatne VPN

Czas trwania szkolenia

dni/godziny:      5/40

Koszt szkolenia

Cena szkolenia wynosi 1 800 zł netto za osobę + VAT