Szkolenie

Microsoft Project 2013

Cel szkolenia

Szkolenie skierowane jest do kierowników, menagerów oraz osób odpowiedzialnych za zarządzanie realizacją danego projektu. Uczestnictwo w szkoleniu umożliwia zdobycie wiedzy na temat sprawnego kierowania i pilnowania postępu realizowanych działań w projekcie, optymalnego wykorzystania zasobów pracowniczych, możliwość kierowania nad realizacją kilku projektów.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do Microsoft Project
 • Co to jest Microsoft Project
 • Reguły tworzenia projektów
 • Zapisywanie, wyszukiwanie, otwieranie projektu
 • Podstawowe widoki
 1. Tworzenie harmonogramu
 • Zasady tworzenia harmonogramów
 • Rodzaje harmonogramów
 • Kalendarze projektowe
 • Wprowadzanie i edycja zadań w harmonogramie
 • Czas trwania zadań
 • Czas ciągły zadań
 • Czas szacowany w zadaniach
 • Priorytet projektu i zadań
 • Współzależności pomiędzy zadaniami
 • Wyprzedzenie i zwłoka
 • Wizualizacja zadań w różnych widokach
 1. Zwiększenie wydajności harmonogramu
 • Ograniczenia w zadaniach
 • Ostateczny termin
 • Zadania i ścieżka krytyczna
 • Rezerwa czasu w projekcie
 • Skracanie ścieżki krytycznej
 • Przystosowanie widoków
 1. Zasoby
 • Charakterystyka i dostępność zasobów
 • Koszty zmienne zasobów
 • Koszty jednorazowego wykonania
 • Omówienie pracy
 • Stałe w równaniu pracy
 • Alokacja i przeciążenia zasobów
 • Bilansowanie zasobów
 1. Koszty
 • Koszty stałe projektu, zadań, zasobów i pracy
 • Kontrola kosztów
 1. Realizacja projektu
 • Sposoby realizacji projektu
 • Plan bazowy
 • Analiza stanu i odchyleń
 • Wprowadzanie zmian w projekcie
 1. Raporty
 • Tworzenie i realizacja raportów w Microsoft Project
 1. Sposoby wyszukiwania danych
 • Sortowanie, filtrowanie i grupowanie danych

Czas trwania szkolenia

dni/godziny:      3/24

Cena

2400 zł netto + podatek VAT