Szkolenie

Ex-1 Podstawowa obsługa programu MS Excel 2007/2010/2013/2016

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do samodzielnej pracy w środowisku MS Excel. Podczas zajęć kursanci nabędą umiejętności tworzenia zestawień, czytelnych raportów w postaci tabel oraz zestawień różnego rodzaju wyliczeń.

Program szkolenia

 1. Arkusz Kalkulacyjny – podstawowe zagadnienia
 • Podział na typy danych
 • Okno programu Excel – wprowadzanie, edytowanie i usuwanie danych
 • Kopiowanie i przenoszenie danych
 • Zapisywanie dokumentu
 • Poruszanie się w arkuszu i w zeszycie
 1. Formatowanie komórek
 • Formatowanie teksu oraz danych liczbowych
 • Obramowanie komórek
 • Edycja koloru i położenia tekstu
 • Formatowanie i edycja kolumn i wierszy
 1. Posługiwanie się formułami i funkcjami w Excelu
 • Tworzenie i edytowanie formuł
 • Korzystanie a automatycznych funkcji programu MS Excel
 1. Wykresy
 2. Wydruk skoroszytu

Czas trwania szkolenia

dni/godziny:      2/16

Koszt szkolenia

Cena szkolenia wynosi 390,00 zł netto + VAT