Szkolenie

PP-1 Podstawowa obsługa programu MS PowerPoint 2007/2010/2013/2016

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z podstawowym działaniem, funkcjonalnością oraz możliwościami programu PowerPoint. Kursanci dowiedzą się w jaki sposób stworzyć dobrą prezentację i zastosować ją w praktyce.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie i omówienie możliwości programu PowerPoint.
 • Krótkie omówienie zmian wersji 2003/2007/2010/2013/2016 m.in. w zakresie zmian dotyczących interfejsu obsługi, menu pasków i wstążek narzędziowych oraz głównych różnic funkcjonalnych. Nowe możliwości w wersji 2016.
 • Charakterystyka programu
 1. Praca z programem PowerPoint
 • Podstawowe operacje w programie [Tworzenie nowej prezentacji, Zastosowanie motywów i szablonów, Zapisywanie prezentacji do różnych wersji, Otwieranie istniejących prezentacji]
 • Podstawowe operacje na slajdach [Dodawanie nowych slajdów, Zmiana układu slajdu]
 • Slajdy zawierające tekst, tabele, wykresy, grafikę
 • Zasady tworzenia prezentacji
 • Tworzenie diagramów
 1. Import danych z innych programów do PowerPoint
 • Wstawianie w prezentację innych dokumentów (dokumentów Worda, arkuszy Excela, wykresów i rysunków).
 • Korzystanie z innych gotowych prezentacji – kopiowanie slajdów, grafiki, kolorów, czcionek
 • Wstawianie nagrań dźwiękowych i filmowych.
 • Tworzenie prezentacji, które mogą być oglądane przez osoby, które nie posiadają PowerPoint
 • Tworzenie prezentacji przenośnych
 1. Pokaz i prezentacja
 • Różne sposoby wyświetlania prezentacji i prezentacje niestandardowe
 • Modyfikowanie prezentacji
 • Prezentacje przeznaczone do samodzielnego oglądania
 • Wybrane aspekty prowadzenia prezentacji [przygotowywanie, czas, dobre praktyki odnoszące się do treści]
 1. Szablony i wzorce
 • Tworzenie własnych szablonów prezentacji i projektów prezentacji.
 • Tworzenie własnego wzorca prezentacji
 • Tworzenie wzorca materiałów informacyjnych
 • Edycja wzorców slajdu
 1. Drukowanie
 • Przygotowanie prezentacji do wydruku
 • Opcje wydruku

Czas trwania szkolenia

dni/godziny:      2/16

Koszt szkolenia

Cena szkolenia wynosi 390,00 zł netto + VAT