Szkolenie

WO-1 Podstawowa obsługa programu MS Word 2007/2010/2013/2016

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do samodzielnej pracy z programem MS Word. Uczestnicy kursu nabędą umiejętności tworzenia formalnych, biznesowych a także nieformalnych dokumentów tekstowych, edycji jak również formatowania tychże dokumentów oraz ich późniejszego drukowania.

Program szkolenia

 1. Omówienie pracy w programie Word
 • praca w interfejsie użytkownika,
 • menu szybkiego dostępu,
 • polecenia wybierane za pośrednictwem wstążki
 1. Edytowanie dokumentów
 • tworzenie nowego dokumentu, otwieranie i zapisywanie dokumentu na dysku,
 • wstawianie tekstu, grafiki, znaków
 • sposoby zaznaczania, kopiowania i przesuwania poszczególnych słów lub całych fragmentów
 • korekta pomyłek w tekście
 1. Formatowanie tekstu i ustawienia dokumentu
 • formatowanie znaku i akapitu
 • ustawienia marginesów i tabulatorów
 • ustawienia tła i widoku
 • ustawienia i numeracja stron
 • zmiana orientacji strony
 1. Tabele
 • Wstawianie tabeli
 • Właściwości tabeli
 1. Wydruk dokumentu
 • podgląd i drukowanie sporządzonych dokumentów

Czas trwania szkolenia

dni/godziny:      2/16

Cena

390 zł netto + podatek VAT