Szkolenie

PP-B PowerPoint w prezentacjach biznesowych

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z zasadami budowania atrakcyjnych wizualnie jak i ciekawych merytorycznie prezentacji biznesowych.

Program szkolenia

1.       Prezentacje biznesowe w PowerPoint

 • Efektywność prezentacji
 • Zagadnienia prowadzącego a potrzeby słuchaczy
 • Budowanie struktury prezentacji
 • Proporcje zawartości elementów struktury

2.       Jak zaciekawić prezentacją w PowerPoint

 • Forma i treść
 • Stosowanie języka korzyści w kontekście celu prezentacji
 • Jak stosować zabiegi retoryczne w prezentacji
 • Budowanie napięcia
 • Anegdota, metafora, antyteza, pauza
 • Słowa oraz obrazy klucze

3.       Właściwe tworzenie prezentacji w PowerPoint

 • Czcionki
 • Struktura slajdu
 • Ilość elementów na slajd i na całą prezentację
 • Umiejscowienie na slajdzie, interlinie, akapity, łamanie tekstu
 • Długość tekstu na slajdzie
 • Pola slajdu i ilość slajdu

4.       Wstawianie treści, wykresów, obrazów do prezentacji

 • Wstawianie i edycja obrazów, obrazków clipart, kształtów SmartArt
 • Wstawianie i edycja tabel i wykresów, plików audio i video
 • Efekty graficzne
 • Grafika warstwowa
 • Tworzenie stylów i grafiki tła – firmowy szablon

5.       Pokaz slajdów

 • Przejścia i animacje
 • Chronometraż i wyzwalacze
 • Pokaz z widokiem prezentera, czyli prezentacja bez przełączania i przerw technicznych
 • Pokaz niestandardowy – jedna prezentacja dla kilku grup odbiorców

6.       Efektywniejsza praca w PowerPoint

 • Szybsze tworzenie prezentacji dzięki oznaczaniu wzorców i układów Automatyczne generowanie zaawansowanych materiałów szkoleniowych z PP dzięki wykorzystaniu wzorców notatek
 • Wstawianie stopek, nagłówków, numeracji stron, daty i czasu
 • Używanie układów slajdów w zależności od zawartości

Czas trwania szkolenia

dni/godziny:      2/16

Koszt szkolenia

Cena szkolenia wynosi 350,00 zł netto + VAT