Szkolenie

Red Hat Command Line Skills

Cel szkolenia

Red Hat Command Line Skills to szkolenie dla specjalistów IT, pragnących nauczyć się sprawnej i profesjonalnej obsługi systemu Red Hat Enterprise Linux wyłącznie z zastosowaniem powłoki wiersza poleceń (SHELL).

Program szkolenia

 1. Dostęp do linii poleceń.
  • Lokalny i zdalny dostęp do linii poleceń. Zdobywanie uprawnień administracyjnych.
 2. Zarządzanie plikami z linii poleceń.
  • Przeglądanie hierarchii systemu plików, używanie ścieżek dostępu, zarządzanie plikami i katalogami.
 3. Uzyskiwanie pomocy w trybie tekstowym.
  • Dostęp do dokumentacji system Linux.
 4. Średnio zaawansowane narzędzia linii poleceń. 
  • Używanie twardych linków, archiwizacja i kompresja plików oraz wysyłanie ich do zdalnego systemu, używanie VIMa do edycji plików tekstowych.
 5. Wyrażenia regularne, potoki i przekierowania I/O.
  • Używanie wyrażeń regularnych do wyszukiwania wzorców; przekierowywanie wyjścia danych oraz używanie potoków w celu łączenia poleceń.
 6. Zarządzanie kontami użytkowników.
  • Zarządzenia lokalnymi kontami i grupami użytkowników. Zarządzanie hasłami.
 7. Kontrola dostępu do plików.
  • Zarządzanie właścicielami oraz uprawnieniami do plików.
 8. Zarządzanie procesami. 
  • Zarządzenia harmonogramem procesów.
 9. Instalowanie i zarządzanie oprogramowaniem.
  • Zarządzanie oprogramowaniem.
 10. Zarządzenie zainstalowanymi usługami.
 11. Graficzna instalacja systemu.
  • Instalacja stacji roboczej.
 12. Zarządzenie wirtualnymi maszynami.

Czas trwania szkolenia

dni/godziny:      5/40

Koszt szkolenia

Cena szkolenia wynosi 2600 zł netto za osobę + VAT