Szkolenie

Red Hat System Administration I

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie niezbędnej wiedzy potrzebnej do realizacji codziennych prac administratora systemu Linux, takich jak: korzystanie z linii poleceń, zarządzanie systemem plików i użytkownikami, monitorowanie pracy systemu, aktualizacja systemu itp.

Program szkolenia

 1. Praca z systemem Linux
  • logowanie do systemu
  • praca w powłoce bash (używanie linii poleceń)
 2. Zarządzanie systemem plików
  • praca z plikami w powłoce
  • systemy plików w systemie Red Hat Linux
 3. Użytkownicy i grupy użytkowników – zarządzanie
  • konfigurowanie kontroli dostępu
 4. Zarządzanie pracą systemu
  • procesy i usługi
  • monitorowanie
 5. Analiza pracy systemu (logi systemu)
 6. Zarządzanie interfejsami sieciowymi
  • zasady działania sieci
  • podstawowa konfiguracja sieci
  • IPv4 / IPv6
 7. Praca w sieci
  • zdalny dostęp do systemu (ssh)
  • kopiowanie plików w sieci
  • archiwizowanie plików
 8. Instalacja pakietów i aktualizacja systemu
  • zarządzanie pakietami przy użyciu programu yum
 9. Wirtualizacja
  • podstawy wirtualizacji systemów
  • używanie KVM i libvirt
 10. Wsparcie w użytkowaniu systemu (gdzie szukać pomocy)

Czas trwania szkolenia

dni/godziny:      5/40

Koszt szkolenia

Cena szkolenia wynosi 1 800 zł netto za osobę +VAT