Szkolenie

N3101 SUSE Linux Enterprise 11 Fundamentals

Cel szkolenia

Zaznajomienie się z Linuksem jako systemem biurkowym oraz nabycie umiejętności przeprowadzenia podstawowych zadań w Linuksie takich, jak: uzyskiwanie pomocy, zrozumienie struktury systemu plikowego, wykonywanie poleceń w powłoce Bash, zarządzanie oprogramowaniem i konfiguracja systemu z poziomu narzędzia YaST, zarządzanie użytkownikami, grupami i uprawnieniami, edycja plików tekstowych w gedit i vi, zarządzanie oprogramowaniem w RPM.

Program szkolenia

 1. Poznanie SUSE Linux Enterprise 11
  • podstawowe zadania w SLE 11
  • przegląd SLE 11
  • środowisko graficzne GNOME
  • dostęp do wiersza poleceń z poziomu środowiska graficznego
 2. Uzyskiwanie pomocy
  • strony podręcznika man
  • strony podręcznika info
  • realease notes i white papers
  • pomoc w środowisku graficznym
  • pomoc w zasobach www
 3. Zarządzanie linuksowym systemem plików
  • standard hierarchii linuksowego systemu plików (FHS)
  • typy plików
  • zarządzanie katalogami z wiersza poleceń i programu Nautilus
  • tworzenie i przeglądanie plików
  • praca z plikami i katalogami
  • wyszukiwanie plików
  • przeglądanie zawartości plików
  • pozostałe operacje na plikach w programie Nautilus
 4. Praca w konsoli tekstowej
  • poznanie powłoki wiersza poleceń
  • wykonywanie poleceń w wierszu poleceń
  • zmienne i aliasy
  • składnia poleceń i znaki specjalne
  • przekierowania i potoki
 5. Administracja Linuksem z poziomu YaST
  • poznanie narzędzia YaST
  • rola SuSEconfig
  • konfiguracja sieci
 6. Zarządzanie użytkownikami, grupami i uprawnieniami
  • zarządzanie użytkownikami i grupami z poziomu YaST
  • podstawowe zagadnienia bezpieczeństwa użytkowników
  • zarządzanie użytkownikami i grupami z poziomu wiersza poleceń
  • zarządzanie przynależnością i uprawnieniami plików
  • bezpieczeństwo systemu plików
  • listy kontroli dostępu (ACL) w systemie plikowym
 7. Linuksowe edytory tekstu
  • przegląd linuksowych edytorów tekstu
  • edytor vi
  • edytor GNU emacs
 8. Zarządzanie oprogramowaniem w SLE 11
  • wstęp do zarządzania oprogramowaniem w SLE 11
  • zarządzanie repozytoriami narzędziem zypper
  • zarządzaniem pakietami RPM
  • zarządzanie oprogramowaniem serwerowym przy użyciu YaST
  • zarządzanie oprogramowaniem desktopowym przy użyciu YaST i PackageKit
  • aktualizacje i patche w SLE 11

Czas trwania szkolenia

dni/godziny:      3/24

Koszt szkolenia

Cena szkolenia wynosi 2 000 zł netto za osobę + VAT