Szkolenie

N3115 SUSE Linux Enterprise 11 SP2 Fundamentals

Cel szkolenia

SUSE Linux Enterprise Server jest wysoce niezawodnym, wielofunkcyjnym i zarządzalnym serwerowym systemem operacyjnym, który umożliwia firmom efektywne i bezpieczne dostarczanie usług o krytycznym znaczeniu. W trakcie szkolenia, poznasz podstawy systemu Linux i zdobędziesz wiedzę na temat podstawowych funkcji SUSE Linux Enterprise 11. Kurs 3115 to pierwszy kurs w programie nauczania CLA i LPIC-1 opracowany dla systemu SUSE Linux Enterprise 11.2.

Program szkolenia

 1. Pierwsze kroki w systemie Linux
  • Przegląd system Linux
  • Środowisko graficzne GNOME
  • Dostęp do wiersza poleceń z poziomu środowiska graficznego
 2. Uzyskiwanie pomocy
  • Strony podręcznika man
  • Strony podręcznika info
  • Release notes i white papers
  • Pomoc w środowisku graficznym
  • Pomoc w zasobach www
 3. Zarządzanie linuksowym systemem plików
  • Standard hierarchii linuksowego systemu plików (FHS)
  • Typy plików
  • Zarządzanie katalogami
  • Tworzenie i przeglądanie plików
  • Praca z plikami i katalogami
  • Wyszukiwanie plików
  • Przeszukiwanie zawartości plików
 4. Praca w powłoce i konsoli tekstowej
  • Przegląd powłok wiersza poleceń
  • Środowisko wieloużytkownikowe
  • Wykonywanie poleceń w wierszu poleceń
  • Typowe zadania linii poleceń
  • Składania poleceń i znaki specjalne
  • Przekierowania i potoki
 5. Administracja Linuksem z poziomu YaST
  • Poznanie narzędzia YaST
  • Konfiguracja sieci
  • Dodanie drukarki
  • Zarządzanie oprogramowaniem z YaST
  • Rola SuSEconfig
 1. Zarządzanie użytkownikami, grupami i uprawnieniami
  • Zarządzanie użytkownikami i grupami z poziomu YaST
  • Podstawowe zagadnienia bezpieczeństwa użytkowników
  • Zarządzanie użytkownikami i grupami z poziomu wiersza poleceń
  • Zarządzanie przynależnością i uprawnieniami plików
  • Bezpieczeństwo systemu plików
 2. Linuksowe edytory tekstu
  • Przegląd linuksowych edytorów tekstu
  • Edytor vi
 3. Zarządzanie oprogramowaniem z RPM
  • Zarządzanie pakietami RPM
  • Zarządzanie źródłami i katalogami RPM z poziomu ZYpp
  • Aktualizacje i łatki w SLE
 4. Kurs 3101 i 3102 LPIC-1 uzupełnienie:
  • Menadżer pakietów apt
  • Menadżer pakietów yum
  • Zarządzanie danymi SQL
  • Instalacja i konfiguracja X11
  • Podstawy Message Transfer Agent (MTA)
  • Podstawy TCP/IP

Czas trwania szkolenia

dni/godziny:      3/24

Koszt szkolenia

Cena szkolenia wynosi 2 000 zł netto za osobę + VAT