Szkolenie

Wprowadzenie do systemu Linux

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z

Program szkolenia

 1. Instalacja systemu:
 • Na dedykowanym komputerze;
 • W środowisku wirtualizacyjnym;
 • W środowisku wielosystemowym.
 1. Podstawowe operacje w środowisku graficznym:
 • Działania na plikach i katalogach;
 • Przegląd aplikacji;
 • Konfiguracja sieci.
 1. Praca w trybie tekstowym (wiersz poleceń):
 • Podstawowe operacje na plikach i katalogach;
 • Edycja tekstu;
 • Strumienie i potoki.
 1. Zarządzanie uprawnieniami:
 • Zakładanie kont użytkowników i modyfikacja ich parametrów;
 • System praw dostępu do plików i katalogów;
 • Podnoszenie poziomu uprawnień – mechanizmy su i sudo.
 1. Zadania administracyjne:
 • Dzienniki pracy systemu;
 • Automatyzacja zadań.
 1. Podstawowe usługi serwerowe:
 • Usługa WWW (serwer Apache);
 • Usługa serwera plików (Samba i FTP).

Czas trwania szkolenia

dni/godziny:      5/40

Koszt szkolenia

Cena szkolenia wynosi 1 400 zł netto za osobę + VAT