Szkolenie

Ex-2 Zaawansowana obsługa programu MS Excel 2007/2010/2013/2016

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z zaawansowanymi funkcjami programu MS Excel. Podczas zajęć kursanci nabędą umiejętności zaawansowanych metod tworzenia funkcji, analiz, raportów itd.

Program szkolenia

 1. Zaawansowane formuły i funkcje MS Excel
 • omówienie funkcji programu MS Excel
 • adresowanie bezwzględne
 • zagnieżdżanie funkcji
 • funkcje logiczne i matematyczne i finansowe
 • funkcje tekstowe, daty i czasu
 1. Narzędzia
 • poprawność danych
 • zaawansowane sortowanie danych
 • sumy częściowe
 • zaawansowany filtr
 • analiza informacji za pomocą funkcji baz danych
 • konsolidacja danych
 • zastosowanie narzędzia Szukaj wyniku
 1. Tabela przestawna
 • tworzenie i użytkowanie tabel przestawnych
 • analiza danych przy pomocy tabel przestawnych
 1. Wykresy
 • przedstawienie wyników analizy lub zestawień danych za pomocą wykresu
 • tworzenie wykresu
 • tworzenie własnego szablonu wykresu

Czas trwania szkolenia

dni/godziny:      2/16

Koszt szkolenia

Cena szkolenia wynosi 390,00 zł netto + VAT