Szkolenie

PP-2 Zaawansowana obsługa programu MS PowerPoint 2007/2010/2013/2016

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z zaawansowanymi możliwościami jakie oferuje program PowerPoint. Kursanci nabędę umiejętności tworzenia zaawansowanych prezentacji, rozbudowanych diagramów oraz ilustracji, wstawianie do prezentacji plików dźwiękowych i filmów.

Program szkolenia

 1. Tworzenie zaawansowanych szablonów prezentacji
 2. Wstawianie już istniejących prezentacji
 • kopiowanie slajdów, grafiki, kolorów oraz czcionek.
 1. Tworzenie diagramów
 • rysowanie ręczne
 • korzystanie z gotowych wzorów
 1. Animacja
 • rodzaje oraz ustawienia efektów,
 • ustawienia efektów
 • animacja wykresów
 1. Używanie w prezentacji dokumentów z innych programów (Worda, Excela).
 2. Wstawianie nagrań dźwiękowych i filmowych.
 3. Tworzenie prezentacji niestandardowych
 4. Prezentacje przeznaczone do samodzielnego oglądania
 • chronometraż,
 • nagrywanie narracji,
 • przyciski i linki.
 1. Tryb prezentera (prezentowanie dwuekranowe).
 2. Wstawianie wykresów
 • typy wykresów i ich zastosowania,
 • modyfikacja wykresów,
 1. Wybrane aspekty prowadzenia prezentacji
 • przygotowywanie, czas, dobre praktyki odnoszące się do treści.
 1. Przygotowanie i wydruk prezentacji
 2. Przeniesienie do innych aplikacji.

Czas trwania szkolenia

dni/godziny:      2/16

Koszt szkolenia

Cena szkolenia wynosi 350,00 zł netto + VAT