Rozwój każdej firmy

Audyt informatyczny ma na celu zebranie informacji o środowisku informatycznym oraz ich skatalogowanie. Pozwala to na ocenienie jakie są zasoby i czy spełniają swoją funkcję. Wiedza ta umożliwia rozsądne zarządzanie procesem rozwoju struktury informatycznej. Pozwala też uniknąć niepożądanych zdarzeń i przykrych konsekwencji.

Analizę można przeprowadzić kompleksowo lub dla jednego z poszczególnych zagadnień:

sprzet

Audyt sprzętu

Inwentaryzacja fizycznych zasobów począwszy od okablowania strukturalnego sieci lokalnej, przez urządzenia sieciowe i peryferyjne na komputerach i serwerach kończąc. Sprawdzenie ich konfiguracji i poprawności działania. Testowanie istniejących zabezpieczeń. Na tej podstawie jesteśmy w stanie wskazać słabe punkty i miejsca gdzie zasoby są niewystarczające.

oprogramowanie

Audyt oprogramowania

Polega na zebraniu informacji o posiadanych danych oraz używanego oprogramowania. Sprawdzenie jego legalności, konfiguracji, zabezpieczeń oraz aktualizacji. Wiedza ta pozwala na łatwiejsze zarządzanie oraz pełniejsze wykorzystanie ich możliwości. Ułatwia również na optymalne planowanie rozwoju środowiska.

stron

Audyt stron www

Wykonywany jest zazwyczaj z kilku powodów jak np. chęć pozycjonowania, czy też spełnienie określonych założeń biznesowych. Prawidłowo przeprowadzony audyt pozwala sprawdzić sposób prezentacji serwisu uwzględniając założone cele biznesowe, jego prezentację, spójność i wiarygodność. Wynikiem audytu jest dokument opisujący znalezione błędy. Wskazuje również kierunki modernizacji.

bezpieczenstwa

Audyt Bepieczeństwa

Audyt bezpieczeństwa realizowany przez SYNTECO jest procesem, którego zadaniem jest określenie aktualnego stanu zabezpieczeń w wybranym obszarze funkcjonowania organizacji zgodnie z określoną polityką bezpieczeństwa lub zgodnie z obowiązującym stanem wiedzy w danym zakresie. Bezpieczeństwo informacji wymaga ciągłego monitorowania jego stanu i korygowania czynników decydującym o jego stałym, odpowiednim poziomie.

SCHEMAT
PRZEPROWADZANIA ANALIZY

identyfikacja
i wycena zasobów

identyfikacja
zagrożeń

identyfikacja
zabezpieczeń

szacowanie
ryzyka

opracowanie
rekomendacji