Szkolenia przygotowują do pracy z pakietem MS Office, systemem operacyjnym MS Windows oraz do sprawnego korzystania z Internetu.

Ogólne Warunku Uczestnictwa w szkoleniach SYNTECO Sp. z o.o.

§ 1

Organizator szkolenia

Szkolenie organizuje SYNTECO Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, 70-660 Szczecin, ul. Gdańska 7, NIP: 955-236-29-29. Firma wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum, XIII Wydział Gospodarczy Rejestru Sądowego pod numerem KRS .

§ 2

Zgłoszenie uczestnictwa

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu jest możliwe poprzez:
  • wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.synteco.com.pl/formularz-zgloszeniowy
  • przesłanie zgłoszenia pocztą elektroniczną lub faksem
  • zgłoszenie osobiste w dowolnym oddziale
 2. Zgłoszenia uczestnictwa należy zgłosić najpóźniej do 5 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęciem szkolenia (nie dotyczy ofert Last Minute).
 3. Po otrzymaniu zgłoszenia i zakwalifikowaniu uczestnictwa zostanie wygenerowane elektroniczne potwierdzenie zgłoszenia.
 4. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej należy wnieść przedpłatę za szkolenie w wysokości 50% wartości szkolenia najpóźniej do 2 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

§ 3

Gwarantowane warunki

 1. Szkolenia realizowane są w dni powszednie w godzinach od 9:00 do 16:45, w weekendy w godzinach od 9:00 do 18:00 lub w innym terminie ustalonym indywidualnie z życzeniem Klienta
 2. Uczestnikowi szkolenia zapewnione jest:
  • indywidualne stanowisko pracy
  • materiały szkoleniowe dostarczone w formie elektronicznej lub papierowej
  • bufet kawowy
  • ciepły poczęstunek o ile zawarty jest w ofercie
 3. SYNTECO Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany warunków organizacji

§ 4

Warunki płatności

 1. Szkolenia organizowane przez SYNTECO sp. z o.o. są odpłatne, a cena każdego szkolenia jest ustalana odrębnie.
 2. Cena szkolenia obejmuje: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, zaświadczenie ukończenia, bufet kawowy.
 3. Cena oferowanego szkolenia jest wyrażona w kwocie netto, do której należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Zgłaszający upoważnia SYNTECO sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 5. W przypadku odwołania zajęć z winy SYNTECO sp. z o.o. lub z powodu braku miejsc, opłata wniesiona za szkolenie zostanie zwrócona.

§ 5

 1. Regulamin dostępny jest do wglądu na stronie internetowej www.synteco.com.pl
 2. SYNTECO sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do niniejszego OWU.
 3. Oferta szkoleń na stronie www.szkolenia.com.pl ma charakter wyłącznie informacyjny, zawarte w niej informacje nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej, w tym w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Zawarte na stronie informacje, w tym informacje umieszczone w części „Cennik”, nie stanowią zapewnienia, w szczególności w rozumieniu art. 556 Kodeksu Cywilnego.