Europejski_Fundusz_Rozwoju_Regionalnego

O projekcie

Projekt „Komputerowe vademecum”, realizowany w ramach konkursu RPZP.08.02.00-IZ.00-30-001/18  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Wnioskodawca: Synteco sp. z o.o.
wraz z partnerem: Stowarzyszenie Lider Zielonej Wielkopolski

Tytuł projektu: „Komputerowe vademecum”

Okres realizacji: 01.12.2019 – 28.02.2021

Kontakt w sprawie rekrutacji:

+ 48 531 388 859
+ 48 792 230 830
e-mail: rekrutacja@szkoleniaunijne.com.pl

Działania w projekcie

Zadanie 1.

Szkolenia komputerowe na poziomie podstawowym.

Kurs zakończony egzaminem zewnętrznym i certyfikatem.

Zadanie 2.

Szkolenia komputerowe na poziomie średnio zaawansowanym.

Kurs zakończony egzaminem zewnętrznym i certyfikatem.

Wymagania formalne uczestnictwa

  • Kryteria obowiązkowe:

W projekcie mogą wziąć udział mieszkańcy województwa wielkopolskiego zamieszkujący, pracujący/uczący się na terenie śremski (gmina Śrem, gmina Książ Wielkopolski, Brodnica – gmina wiejska); średzki (Dominowo – gmina wiejska, Zaniemyśl – gmina wiejska, gmina Środa Wielkopolska);
jarociński (gmina Jarocin, Kotlin – gmina wiejska, Jaraczewo – gmina wiejska); poznański (gmina Kórnik, gmina Mosina); kościański (gmina Czempin). oraz należące do jednej lub dwóch z poniższych grup:

osoby, które ukończyły 25 rok życia;
osoby, które ukończyły 50 rok życia;
osoby dorosłe z wykształceniem co najwyżej średnim – tj. do poziomu ISCED 3 włącznie

  • Kryteria nieobowiązkowe, dodatkowo punktowane określa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Osoba deklaruje uczestnictwo w Projekcie i przystąpienie do egzaminu, wypełniając i podpisując Umowę wraz z jej załącznikami:

– formularz danych osobowych
– oświadczenie uczestnika projektu
– deklaracja udziału w projekcie oraz kwalifikowalność uczestnika
– test wiedzy
wszelkie inne dokumenty przedłożone przez Organizatora, a potrzebne do prawidłowego zakwalifikowania kandydata do udziału w projekcie.

Dokumenty do pobrania:

 

szkolenia_plakat A3-1

Europejski_Fundusz_Rozwoju_Regionalnego